Personnummer 3770 3770
Kalltyp Kyrkbok C Kyrkbok C
Fodelsedatum 1711-01-19 1711-01-19
Doddatum 1711-01-31
Kalldatum 1711-02-05 1711-01-22
Kon M M
Fornamn Jöns Jöns
Efternamn Trulsson Trulsson
NormeratFornamn Jöns Jöns
NormeratEfternamn Trulsson Trulsson
Boendeadress Sjöhult Sjöhult
Dodadress Sjöhult
Dodforsamling Markaryd
VeckorVidDod 2
DagarVidDod 1
Kalla1 arkiv C:1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.)
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Truls
FadernsEfternamn Jönsson
ModernsFornamn Ingeborg Olofsdotter