Personnummer 3820
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1690-03-27
Kalldatum 1690-03-30
Kon M
Fornamn Bengt
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Bengt
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Skiphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Elsa Bengtsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)