Personnummer 3829
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1690-10-08
Kalldatum 1690-10-12
Kon K
Fornamn Anna
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Boda
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Lucia
ModernsEfternamn Torkelsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)