Personnummer 3830
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1690-10-08
Kalldatum 1690-10-12
Kon M
Fornamn Arvid
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Arvid
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Skiphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Jönsson
ModernsFornamn Kerstin Eriksdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)