Personnummer 3847
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1691-02-14
Källdatum 1691-02-15
Kön K
Förnamn Kerstin
Patronymikon Persdotter
Normerat förnamn Kerstin
Efternamn Persdotter
Boendeadress Hannabad
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Per
Faderns efternamn Persson
Moderns förnamn Gunnel
Moderns efternamn Svensdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1