Personnummer 3847
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1691-02-14
Kalldatum 1691-02-15
Kon K
Fornamn Kerstin
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Hannabad
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Gunnel
ModernsEfternamn Svensdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)