Personnummer 3860
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1691-08-01
Kalldatum 1691-08-02
Kon M
Fornamn Jon
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Ålhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Inger Larsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)