Personnummer 3867
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1691-10-06
Kalldatum 1691-10-11
Kon M
Fornamn Karl
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Karl
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Tormansbygd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Ingrid Karlsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)