Personnummer 3869
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1691-10-30
Kalldatum 1691-11-01
Kon M
Fornamn Erik
Efternamn Persson
NormeratFornamn Erik
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Bråthult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Märta
ModernsEfternamn Eriksdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)