Personnummer 3871
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1691-11-09
Kalldatum 1691-11-22
Kon K
Fornamn Anna
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Svensdotter
Boendeadress Torp
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Johanna Persdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)