Personnummer 4003
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1695-09-02
Kalldatum 1695-09-08
Kon K
Fornamn Ingrid
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Ingrid
NormeratEfternamn Johansdotter
Boendeadress Köphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Johan
FadernsEfternamn Svensson
ModernsFornamn Kerstin Tuvedsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)