Personnummer 401 401
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1857-07-17 1857-07-17
Doddatum 1924-12-28 1924-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1883-12-31
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf Gustaf
Efternamn Johansson Johansson
NormeratFornamn Gustav Gustav
NormeratEfternamn Johansson Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Markaryd Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
ModernsEfternamn Christensdotter, Kristina (1832–1919)