Personnummer 4010
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1695-11-03
Kalldatum 1695-11-03
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Gudmundsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Gudmundsson
Boendeadress Bråthult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Gudmund
FadernsEfternamn Svensson
ModernsFornamn Britta
ModernsEfternamn Svensdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)