Personnummer 4037
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1696-04-30
Kalldatum 1696-05-03
Kon M
Fornamn Lars
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Hannabad
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Karlsson
ModernsFornamn Ingrid
ModernsEfternamn Johansdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)