Personnummer 4089
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1698-07-24
Kalldatum 1698-07-31
Kon M
Fornamn Tuved
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Tuve
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Ulvaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Klemetsson
ModernsFornamn Ingrid Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)