Personnummer 4132
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1699-09-02
Källdatum 1699-09-10
Kön K
Förnamn Johanna
Patronymikon Nilsdotter
Normerat förnamn Johanna
Efternamn Nilsdotter
Boendeadress Sånna
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Nils
Faderns efternamn Johansson
Moderns förnamn Katarina
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1