Personnummer 4163
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1700-05-27
Kalldatum 1700-06-03
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Gunnel Larsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)