Personnummer 4163
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1700-05-27
Källdatum 1700-06-03
Kön M
Förnamn Nils
Patronymikon Nilsson
Normerat förnamn Nils
Efternamn Nilsson
Boendeadress Markaryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Nils
Faderns efternamn Nilsson
Moderns förnamn Gunnel
Moderns efternamn Larsdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1