Personnummer 4174
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1700-10-24
Kalldatum 1700-10-28
Kon M
Fornamn Jon
Efternamn Persson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Åmot
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Eriksson
ModernsFornamn Ingeborg
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)