Personnummer 4186
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1701-01-12
Källdatum 1701-01-20
Kön M
Förnamn Per
Patronymikon Mattisson
Normerat förnamn Per
Efternamn Mattisson
Boendeadress Vekaboda
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Mattis
Faderns efternamn Persson
Moderns förnamn Inger
Moderns efternamn Jonsdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1