Personnummer 4187
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1701-02-13
Kalldatum 1702-02-17
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Bråthult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Christion
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)