Personnummer 4194
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1701-03-19
Källdatum 1701-03-24
Kön K
Förnamn Inger
Patronymikon Nilsdotter
Normerat förnamn Inger
Efternamn Nilsdotter
Boendeadress Koddeböke
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Nils
Faderns efternamn Nilsson
Moderns förnamn Inger
Moderns efternamn Karlsdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1