Personnummer 4211
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1701-10-09
Källdatum 1701-10-13
Kön K
Förnamn Anna
Patronymikon Olofsdotter
Normerat förnamn Anna
Efternamn Olofsdotter
Boendeadress Köphult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Olof
Faderns efternamn Svensson
Moderns förnamn Kerstin
Moderns efternamn Jönsdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1