Personnummer 4217
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1701-12-27
Källdatum 1702-01-05
Kön M
Förnamn Sven
Patronymikon Persson
Normerat förnamn Sven
Efternamn Persson
Boendeadress Vekaboda
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Per
Faderns efternamn Persson
Moderns förnamn Inger
Moderns efternamn Eskilsdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1