Personnummer 4224
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1702-03-12
Kalldatum 1702-03-16
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Håkansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Håkansson
Boendeadress Haghult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Håkan
FadernsEfternamn Håkansson
ModernsFornamn Britta
ModernsEfternamn Bengtsdotetr
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)