Personnummer 4227
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1702-04-16
Kalldatum 1702-04-20
Kon M
Fornamn Håkan
Efternamn Persson
NormeratFornamn Håkan
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Tormansbygd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Kerstin Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)