Personnummer 4231
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1702-06-19
Kalldatum 1702-06-22
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Trulsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Trulsson
Boendeadress Århult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Truls
FadernsEfternamn Jonsson
ModernsFornamn Kerstin Jonsdotter
Ovrigt1 men står Truvedsson
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)