Personnummer 4247
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1702-11-22
Kalldatum 1702-11-23
Kon M
Fornamn Mattis
Efternamn Haraldsson
NormeratFornamn Mattis
NormeratEfternamn Haraldsson
Boendeadress Högaholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Harald
FadernsEfternamn Håkansson
ModernsFornamn Anna Eskilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)