Personnummer 4250
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1702-12-26
Kalldatum 1702-12-28
Kon K
Fornamn Bengta
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Bengta
NormeratEfternamn Jonsdotter
Boendeadress Örnafälla
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Jon
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Kerstin Jonsdotter
Ovrigt1 Tvilling?
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)