Personnummer 4255
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1703-02-15
Källdatum 1703-02-22
Kön K
Förnamn Johanna
Patronymikon Håkansdotter
Normerat förnamn Johanna
Efternamn Håkansdotter
Boendeadress Haghult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Håkan
Faderns efternamn Håkansson
Moderns förnamn Britta
Moderns efternamn Bengtsdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1