Personnummer 4266
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1703-05-23
Källdatum 1703-05-24
Kön M
Förnamn Jöns
Patronymikon Persson
Normerat förnamn Jöns
Efternamn Persson
Boendeadress Haghult Norra
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Per
Faderns efternamn Jönsson
Moderns förnamn Svenborg
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1