Personnummer 4298
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1704-04-07
Kalldatum 1704-04-10
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Pålsson
ModernsFornamn Elin
ModernsEfternamn Svensdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)