Personnummer 4300
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1704-04-17
Källdatum 1704-04-18
Kön K
Förnamn Kerstin
Patronymikon Nilsdotter
Normerat förnamn Kerstin
Efternamn Nilsdotter
Boendeadress Ulvaryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Nils
Faderns efternamn Jakobsson
Moderns förnamn Kerstin
Moderns efternamn Persdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1