Personnummer 4307
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1704-06-30
Källdatum 1704-07-03
Kön M
Förnamn Torkel
Patronymikon Svensson
Normerat förnamn Torkel
Efternamn Svensson
Boendeadress Tormansbygd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Sven
Faderns efternamn Torkelsson
Moderns förnamn Kerstin
Moderns efternamn Bengtsdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1