Personnummer 4314
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1704-11-21
Källdatum 1704-11-27
Kön K
Förnamn Katarina
Patronymikon Detlofsdotter
Normerat förnamn Katarina
Efternamn Detlofsdotter
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Detlof
Faderns efternamn Eliasson
Moderns förnamn Kerstin
Moderns efternamn Zachrisdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1