Personnummer 4331
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1705-04-23
Kalldatum 1705-04-30
Kon K
Fornamn Sigrid
Efternamn Jakobsdotter
NormeratFornamn Sigrid
NormeratEfternamn Jakobsdotter
Boendeadress Åmot
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsTitel Herr
FadernsFornamn Jakob
FadernsEfternamn Schatelovius
ModernsFornamn Maria
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)