Personnummer 4355
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1706-03-01
Källdatum 1706-03-04
Kön M
Förnamn Lars
Patronymikon Persson
Normerat förnamn Lars
Efternamn Persson
Boendeadress Skiphult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Per
Faderns efternamn Gunnarsson
Moderns förnamn Ingeborg
Moderns efternamn Larsdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1