Personnummer 4355
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1706-03-01
Kalldatum 1706-03-04
Kon M
Fornamn Lars
Efternamn Persson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Skiphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Gunnarsson
ModernsFornamn Ingeborg Larsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)