Personnummer 4366 4498
Kalltyp Kyrkbok C Kyrkbok C
Fodelsedatum 1706-06-11 1711-03-20
Kalldatum 1706-06-17 1711-03-26
Kon K K
Fornamn Inger Inger
Efternamn Mattisdotter Mattisdotter
NormeratFornamn Inger Inger
NormeratEfternamn Mattisdotter Mattisdotter
Boendeadress Vekaboda Århult Östra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
FadernsFornamn Mattis Mattis
FadernsEfternamn Persson Nilsson
ModernsFornamn Inger Jonsdotter Katarina Larsdotter
Kalla1 arkiv C:1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.)