Personnummer 4390
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1707-07-18
Kalldatum 1707-07-21
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Persson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Skiphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Giselsson
ModernsFornamn Anna
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)