Personnummer 4530
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1712-03-28
Källdatum 1712-03-30
Kön M
Förnamn Bengt
Patronymikon Jonsson
Normerat förnamn Bengt
Efternamn Jonsson
Boendeadress Ängabäck Knekttorp
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns titel Soldaten
Faderns förnamn Jon
Faderns efternamn Räf
Moderns titel Kvinnfolket
Moderns förnamn Katarina
Moderns efternamn Mårtensdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1