Personnummer 557 557 557
Källtyp SCB, Folkräkning Släktforskare SDB
Födelsedatum 1853-00-00 1853-12-06 1853-12-06
Källdatum 1860-00-00 2017-00-00
Kön M M M
Civilstånd ogift änk.
Förnamn J Johannes Johannes
Patronymikon Gunnesson Gunnesson Gunnesson
Normerat förnamn J Johannes Johannes
Efternamn Gunnesson Gunnesson Gunnesson
Boendeadress Århult Norra
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd Markaryd
Dödförsamling Markaryd Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husfader: Gunne Persson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 Släktforskare SDB
Forskare Stina L. Birgit B. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Släktforskare Sveriges dödbok 7 1860-2016
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401
Döddatum 1926-00-00 1926-08-25
Födelseadress Århult Norra
Faderns förnamn Gunne
Faderns efternamn Persson (1826–1907)
Moderns förnamn Christina
Moderns efternamn Andersdotter (1831–)
Datum ändrat civilstånd 1925-12-13
Dödadress Trälora Kronogård