Personnummer 602 602
Källtyp SCB, Folkräkning SDB
Födelsedatum 1852-00-00 1852-10-26
Källdatum 1860-00-00 2017-00-00
Kön K K
Civilstånd ogift ogift
Förnamn J Johanna
Patronymikon Nilsdotter Nilsdotter
Normerat förnamn J Johanna
Efternamn Nilsdotter Nilsdotter
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödförsamling Markaryd Markaryd
Faderns titel hemmansägare
Faderns förnamn Nils
Faderns efternamn Jonsson
Moderns förnamn Ch
Moderns efternamn Jonasdotter
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 SDB
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Sveriges dödbok 6 1901-2013
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399
Döddatum 1935-11-29
Dödadress Åmot Skattegård