Personnummer 6159
Kalltyp Kyrkbok C
Doddatum 1705-01-00
Kalldatum 1705-01-15
Kon M
Titel Sventjänaren uti Skåne
Fornamn Per
Efternamn Håkansson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Håkansson
Boendeadress Århult Östra
Dodadress Århult Östra
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 58
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)