Personnummer 6764
Kalltyp Dombok
Kalldatum 1860-12-06
Kon M
Titel murare
Fornamn Sven
Efternamn Persson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Vekaboda
Kalla1 Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:312 (1860) Bild 8910 (AID: v465796.b8910, NAD: SE/VALA/01582)