Personnummer 6842 7277
Kalltyp SDB SDB
Fodelsedatum 1824-06-17 1853-07-27
Doddatum 1860-05-27 1899-05-15
Kalldatum 2017-00-00 2017-00-00
Kon M M
Civilstand ogift ogift
Titel Livgardist Handelsresande
Fornamn Jonas Jonas
Efternamn Pettersson Pettersson
NormeratFornamn Jonas Jonas
NormeratEfternamn Pettersson Pettersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Wik Hjälsta by no 2
Dodforsamling Värmdö (Stockholms län) Hjälsta (Uppsala län)
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 SDB