Personnummer 6943
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1803-03-10
Doddatum 1873-11-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1859-07-29
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Johansdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Hulugård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016