Personnummer 7147
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1821-10-03
Doddatum 1891-04-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1889-11-04
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Björkeberga
Dodforsamling Norra Mellby (L)
Kalla1 SDB