Personnummer 7240
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-12-21
Doddatum 1878-10-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1874-01-19
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Gustava
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Andersdotter
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016