Personnummer 74 74
Källtyp Bouppteckningsregister Bouppteckning
Källdatum 1804-00-00 1804-12-30
Kön K K
Civilstånd gift gift
Titel/yrke soldathustru soldathustru
Förnamn Karin Karin
Patronymikon Abrahamsdotter Abrahamsdotter
Normerat förnamn Karin Karin
Efternamn Abrahamsdotter Abrahamsdotter
Boendeadress Vekaboda Vekaboda
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Källtyp spec Bouppteckningsregister Bouppteckning
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Sunnerbo häradsrätt (G) BouReg:1 (1735-1900) Bild 121 (AID: v188821.b121, NAD: SE/VALA/01582) Bouppteckning
Källa 2 F II:18
Döddatum 1804-12-22
Dödförsamling Markaryd