Personnummer 7450
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1791-07-00
Doddatum 1868-10-17
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Jonsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Jonsson
Dodadress Sanna
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7