Personnummer 841
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-04-25
Doddatum 1915-05-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1887-03-19
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Bengtsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Bengtsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulfsbäck, Ängaholm
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013