Personnummer 8796
Kalltyp Mantalslängd 1764
Kalldatum 1764-00-00
Kon k
Civilstand ogift
Titel dotter
Fornamn Kierstin
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Johansdotter
Boendeadress Skiphult
FadernsTitel Hemmansägare
FadernsFornamn Johan
FadernsEfternamn Svensson
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/71 (1764), bildid: A0001546_00294, sida 287 (första sidan)